عضویت حقوقی

: اعضای حقوقی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شركت‌ها، و نهادها اعم از دولتي، غیر دولتی و خصوصي، كه در يكي از زمينه‌هاي علوم، صنعت، فناوری و نوآوری و سایر حوزه‌های مرتبط فعاليت داشته باشند، مي‌توانند به عضويت حقوقي انجمن درآيند.

 

مزایای عضویت حقوقی

 

 • معرفی و بهره‌گیری از ظرفیت شبکه متخصصان و دریافت خدمات مشاوره‌ای در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری
 • دریافت کارت عضویت پیوسته سالانه انجمن برای مدیرعامل
 • امکان استفاده رایگان از کتابخانه‌ی الکترونیکی انجمن
 • گواهی تائید عضویت اعضای حقیقی به سازمان ها و مراجع
 • امکان بازدیدهای پژوهشی از طرف انجمن و ارائه راهکارهای اصلاحی به منظور رفع مشکلات اعضای حقوقی.
 • درج لوگو و اطلاعات عضو حقوقی در سایت انجمن

تعهدات انجمن به اعضا حقوقي عادی

 

 • مشارکت در کارگروه‌ صنعت انجمن
 • درج رايگان آگهی استخدام شركت در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری در سايت و شبکه‌های اجتماعی انجمن (تلگرام، اینستاگرام، لینکدین و …)
 • تعریف همکاری‌های مشترک در پروژه‌های پژوهشی مورد نظر موسسه با توافق طرفین.
 • تخفیف 10 درصدی برای افراد معرفی شده توسط اعضای عادی (1 نفر) جهت شرکت در کارگاه‌های عرضه محور، و سایر برنامه‌های آموزشی پیشنهادی انجمن.
 • تخفیف 20 درصدی برای افراد معرفی شده توسط اعضای عادی (1 نفر) جهت حضور و مشاركت در كنفرانس‌ها، سمينارها، كنگره‌ها و گردهمايي‌هاي داخلي و بين‌المللي انجمن.
 • تخفیف 10 درصدی جهت نیازسنجی آموزشی و برگزاري دوره‌هاي آموزشی اختصاصی براي شركت
 • تخفیف 10 درصدی جهت برگزاري هم انديشی‌ها و سمینارهاي تخصصی بر اساس درخواست شركت و توافق انجمن در محل عضو حقوقی

تعهدات انجمن به اعضا حقوقي برنزی

 • مشارکت در کارگروه‌ صنعت انجمن
 • درج رايگان آگهی استخدام شركت در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری در سايت و شبکه‌های اجتماعی انجمن (تلگرام، اینستاگرام، لینکدین و …)
 • تعریف همکاری‌های مشترک در پروژه‌های پژوهشی مورد نظر موسسه، با توافق طرفین.
 • تخفیف 20 درصدی جهت تبلیغ و ارائه فعالیت‌های بازاریابی شرکت (در صورت تایید انجمن) در وب سایت انجمن.
 • تخفیف 20 درصدی برای افراد معرفی شده توسط اعضای برنزی (حداکثر 3 نفر) جهت شرکت در کارگاه‌های عرضه محور، و سایر برنامه‌های آموزشی پیشنهادی انجمن.
 • تخفیف 25 درصدی برای افراد معرفی شده توسط اعضای برنزی (حداکثر 2 نفر) جهت حضور و مشاركت در كنفرانس‌ها، سمينارها، كنگره‌ها و گردهمايي‌هاي داخلي و بين‌المللي انجمن.
 • تخفیف 20 درصدی جهت نیازسنجی آموزشی و برگزاري دوره‌هاي آموزشی اختصاصی براي شركت
 • تخفیف 20 درصدی جهت برگزاري هم انديشی‌ها و سمینارهاي تخصصی بر اساس درخواست شركت و توافق انجمن در محل عضو حقوقی

 

 • تعهدات انجمن به اعضا حقوقي نقره‌ای

تعهدات انجمن نسبت به اعضاء نقره‌ای خود شامل موارد ذیل می‌باشد:

 • عضویت و مشارکت در کارگروه‌ صنعت انجمن
 • درج رايگان آگهی استخدام شركت در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری در سايت و شبکه‌های اجتماعی انجمن (تلگرام، اینستاگرام، لینکدین و …)
 • تعریف همکاری‌های مشترک در پروژه‌های پژوهشی مورد نظر موسسه، با توافق طرفین.
 • تخفیف 25 درصدی جهت تبلیغ و ارائه فعالیت‌های بازاریابی شرکت (در صورت تایید انجمن) در وب سایت انجمن.
 • تخفیف 25 درصدی برای افراد معرفی شده توسط اعضای نقره‌ای (حداکثر 5 نفر) جهت شرکت در کارگاه‌های عرضه محور، و سایر برنامه‌های آموزشی پیشنهادی انجمن.
 • تخفیف 40 درصدی برای افراد معرفی شده توسط اعضای نقره‌ای (حداکثر 3 نفر) جهت حضور و مشاركت در كنفرانس‌ها، سمينارها، كنگره‌ها و گردهمايي‌هاي داخلي و بين‌المللي انجمن.
 • تخفیف 25 درصدی جهت نیازسنجی آموزشی و برگزاري دوره‌هاي آموزشی اختصاصی براي شركت
 • تخفیف 25 درصدی جهت برگزاري هم انديشی‌ها و سمینارهاي تخصصی بر اساس درخواست شركت و توافق انجمن در محل عضو حقوقی
 • تعهدات انجمن به اعضا حقوقي طلایی
 • عضویت و مشارکت در کارگروه‌ صنعت انجمن
 • درج رايگان آگهی استخدام شركت در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری در سايت و شبکه‌های اجتماعی انجمن (تلگرام، اینستاگرام، لینکدین و …)
 • تعریف همکاری‌های مشترک در پروژه‌های پژوهشی مورد نظر موسسه، با توافق طرفین.
 • تخفیف 30 درصدی جهت تبلیغ و ارائه فعالیت‌های بازاریابی شرکت (در صورت تایید انجمن) در وب سایت انجمن.
 • تخفیف 30 درصدی برای افراد معرفی شده توسط اعضای طلایی (حداکثر 5 نفر) جهت شرکت در کارگاه‌های عرضه محور، و سایر برنامه‌های آموزشی پیشنهادی انجمن.
 • تخفیف 50 درصدی برای افراد معرفی شده توسط اعضای طلایی (حداکثر 5 نفر) جهت حضور و مشاركت در كنفرانس‌ها، سمينارها، كنگره‌ها و گردهمايي‌هاي داخلي و بين‌المللي انجمن.
 • تخفیف 30 درصدی جهت نیازسنجی آموزشی و برگزاري دوره‌هاي آموزشی اختصاصی براي شركت
 • تخفیف 30 درصدی جهت برگزاري هم انديشی‌ها و سمینارهاي تخصصی بر اساس درخواست شركت و توافق انجمن در محل عضو حقوقی

عضویت سالانه طلایی

9,000,000 تومان

عضویت سالانه نقره ای

6,000,000 تومان

عضویت سالانه برنزی

4,500,000 تومان

عضویت سالانه عادی

1,500,000 تومان