عضویت حقوقی

عضویت حقوقی

: اعضای حقوقی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شركت‌ها، و نهادها اعم از دولتي، غیر دولتی و خصوصي، كه در يكي از زمينه‌هاي علوم، صنعت، فناوری و نوآوری و سایر حوزه‌های مرتبط فعاليت داشته باشند، مي‌توانند به عضويت حقوقي انجمن درآيند.

 

مزایای عضویت حقوقی

 

 • معرفی و بهره‌گیری از ظرفیت شبکه متخصصان و دریافت خدمات مشاوره‌ای در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری
 • دریافت کارت عضویت پیوسته سالانه انجمن برای مدیرعامل
 • امکان استفاده رایگان از کتابخانه‌ی الکترونیکی انجمن
 • گواهی تائید عضویت اعضای حقیقی به سازمان ها و مراجع
 • امکان بازدیدهای پژوهشی از طرف انجمن و ارائه راهکارهای اصلاحی به منظور رفع مشکلات اعضای حقوقی.
 • درج لوگو و اطلاعات عضو حقوقی در سایت انجمن

تعهدات انجمن به اعضا حقوقي عادی

 

 • مشارکت در کارگروه‌ صنعت انجمن
 • درج رايگان آگهی استخدام شركت در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری در سايت و شبکه‌های اجتماعی انجمن (تلگرام، اینستاگرام، لینکدین و …)
 • تعریف همکاری‌های مشترک در پروژه‌های پژوهشی مورد نظر موسسه با توافق طرفین.
 • تخفیف 10 درصدی برای افراد معرفی شده توسط اعضای عادی (1 نفر) جهت شرکت در کارگاه‌های عرضه محور، و سایر برنامه‌های آموزشی پیشنهادی انجمن.
 • تخفیف 10 درصدی برای افراد معرفی شده توسط اعضای عادی (1 نفر) جهت حضور و مشاركت در كنفرانس‌ها، سمينارها، كنگره‌ها و گردهمايي‌هاي داخلي و بين‌المللي انجمن.
 • تخفیف 10 درصدی جهت نیازسنجی آموزشی و برگزاري دوره‌هاي آموزشی اختصاصی براي شركت
 • تخفیف 10 درصدی جهت برگزاري هم انديشی‌ها و سمینارهاي تخصصی بر اساس درخواست شركت و توافق انجمن در محل عضو حقوقی

تعهدات انجمن به اعضا حقوقي برنزی

 • مشارکت در کارگروه‌ صنعت انجمن
 • درج رايگان آگهی استخدام شركت در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری در سايت و شبکه‌های اجتماعی انجمن (تلگرام، اینستاگرام، لینکدین و …)
 • تعریف همکاری‌های مشترک در پروژه‌های پژوهشی مورد نظر موسسه، با توافق طرفین.
 • تخفیف 20 درصدی جهت تبلیغ و ارائه فعالیت‌های بازاریابی شرکت (در صورت تایید انجمن) در وب سایت انجمن.
 • تخفیف 20 درصدی برای افراد معرفی شده توسط اعضای برنزی (حداکثر 3 نفر) جهت شرکت در کارگاه‌های عرضه محور، و سایر برنامه‌های آموزشی پیشنهادی انجمن.
 • تخفیف 20 درصدی برای افراد معرفی شده توسط اعضای برنزی (حداکثر 3 نفر) جهت حضور و مشاركت در كنفرانس‌ها، سمينارها، كنگره‌ها و گردهمايي‌هاي داخلي و بين‌المللي انجمن.
 • تخفیف 20 درصدی جهت نیازسنجی آموزشی و برگزاري دوره‌هاي آموزشی اختصاصی براي شركت
 • تخفیف 20 درصدی جهت برگزاري هم انديشی‌ها و سمینارهاي تخصصی بر اساس درخواست شركت و توافق انجمن در محل عضو حقوقی

 

 • تعهدات انجمن به اعضا حقوقي نقره‌ای

تعهدات انجمن نسبت به اعضاء نقره‌ای خود شامل موارد ذیل می‌باشد:

 • عضویت و مشارکت در کارگروه‌ صنعت انجمن
 • درج رايگان آگهی استخدام شركت در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری در سايت و شبکه‌های اجتماعی انجمن (تلگرام، اینستاگرام، لینکدین و …)
 • تعریف همکاری‌های مشترک در پروژه‌های پژوهشی مورد نظر موسسه، با توافق طرفین.
 • تخفیف 25 درصدی جهت تبلیغ و ارائه فعالیت‌های بازاریابی شرکت (در صورت تایید انجمن) در وب سایت انجمن.
 • تخفیف 25 درصدی برای افراد معرفی شده توسط اعضای نقره‌ای (حداکثر 5 نفر) جهت شرکت در کارگاه‌های عرضه محور، و سایر برنامه‌های آموزشی پیشنهادی انجمن.
 • تخفیف 25 درصدی برای افراد معرفی شده توسط اعضای نقره‌ای (حداکثر 5 نفر) جهت حضور و مشاركت در كنفرانس‌ها، سمينارها، كنگره‌ها و گردهمايي‌هاي داخلي و بين‌المللي انجمن.
 • تخفیف 25 درصدی جهت نیازسنجی آموزشی و برگزاري دوره‌هاي آموزشی اختصاصی براي شركت
 • تخفیف 25 درصدی جهت برگزاري هم انديشی‌ها و سمینارهاي تخصصی بر اساس درخواست شركت و توافق انجمن در محل عضو حقوقی
 • تعهدات انجمن به اعضا حقوقي طلایی
 • عضویت و مشارکت در کارگروه‌ صنعت انجمن
 • درج رايگان آگهی استخدام شركت در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری در سايت و شبکه‌های اجتماعی انجمن (تلگرام، اینستاگرام، لینکدین و …)
 • تعریف همکاری‌های مشترک در پروژه‌های پژوهشی مورد نظر موسسه، با توافق طرفین.
 • تخفیف 30 درصدی جهت تبلیغ و ارائه فعالیت‌های بازاریابی شرکت (در صورت تایید انجمن) در وب سایت انجمن.
 • تخفیف 30 درصدی برای افراد معرفی شده توسط اعضای طلایی (حداکثر 5 نفر) جهت شرکت در کارگاه‌های عرضه محور، و سایر برنامه‌های آموزشی پیشنهادی انجمن.
 • تخفیف 30 درصدی برای افراد معرفی شده توسط اعضای طلایی (حداکثر 10 نفر) جهت حضور و مشاركت در كنفرانس‌ها، سمينارها، كنگره‌ها و گردهمايي‌هاي داخلي و بين‌المللي انجمن.
 • تخفیف 30 درصدی جهت نیازسنجی آموزشی و برگزاري دوره‌هاي آموزشی اختصاصی براي شركت
 • تخفیف 30 درصدی جهت برگزاري هم انديشی‌ها و سمینارهاي تخصصی بر اساس درخواست شركت و توافق انجمن در محل عضو حقوقی

حق عضويت سالانه جهت عضويت حقوقي عادی

عضویت

حق عضويت سالانه جهت عضويت حقوقي برنزی

عضویت

حق عضويت سالانه جهت عضويت حقوقي نقره ای

عضویت

حق عضويت سالانه جهت عضويت حقوقي طلایی

عضویت