دومین مدرسه تابستانی سیاستگذاری علم و فناوری با محوریت اقتصاد دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم

در این مدرسه سه روزه که در تاریخ 18-20 شهریور برگزار گردید مباحث نظری و تجربیات موفقی از اقتصاد دیجیتال مرور شد. در این دوره تابستانی که با حضور حدود 60 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری و سیاستگذاری و تعدادی از شرکت های خلاق و دانش بنیان فعال حوزه اقتصاد دیجیتال به صورت حضوری و مجازی همراه بود، همچنین گفتگوهای سیاستی در محل شرکت های خصوصی فعال اکوسیستم دیجیتال در حوزه حمل و نقل و فین تک و سازمان فناوری اطلاعات انجام شد.

محورها:
مبانی نظری اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی
درس آموخته های سیاستگذاری اقتصاد دیجیتال در فضای گفتگو و پنل سیاستی
تجربیات حوزه های هوش مصنوعی، کشاورزی دیجیتال، حمل و نقل اینترنتی و فینتک و فناوری اطلاعات به همراه بازدید از سه مجموعه مرتبط

Course Information

Estimated Time: 3 روز

Course Instructor

انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران نویسنده

دومین مدرسه تابستانی سیاستگذاری علم و فناوری با محوریت اقتصاد دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم

150,000 تومان

This course does not have any sections.