بوتکمپ تخصصی تربیت کارشناس ارشد ارزیابی نهادهای مالی و سرمایه گذاری

بوتکمپ شماره ۱:
 از سری بوتکمپ‌های تخصصی اشتغال محور

با فرصت کارآموزی و اشتغال در صندوق های پژوهش و فناوری و نهادهای اکوسیستم تامین مالی کشور برای منتخبین دوره

 

معرفی دوره:
انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران به واسطه یکی از مهمترین ماموریت‌های خود در راستای آموزش و اشتغال نیروی انسانی این حوزه و با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی اشتغال محور با توجه به نیاز روزِ اکوسیستم کرده است.
در سری اول از بوتکمپ های تخصصی اشتغال محور، انجمن درنظر دارد دوره‌ای را با هدف آموزش نیروی تخصصی ارزیابی جهت اشتغال در نهادهای تخصصی مالی و سرمایه گذاری فعال در اکوسیستم دانش‌بنیان و فناور کشور برگزار نماید.

سرفصل ها:

  • آشنایی با اکوسیستم علم و فناوری و شناسایی بازیگران فعال در این حوزه
  • آشنایی با ابزارها و قوانین حوزه اقتصاد دانش بنیان
  • ارزیابی موشکافانه و خطاهای شناختی موثر برآن
  • مرور موارد واقعی سرمایه گذاری
  • ارزشگذاری در عمل
  • تحلیل صورت مالی و سرمایه در گردش
  • ملاحظات حقوقی و قانونی در ارزیابی طرح ها

مخاطبین دوره:
دانشجویان و فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد و دانشجویان سال های اول و دوم دکترای تخصصی رشته های مدیریت فناوری و نوآوری، مهندسی صنایع، مدیریت کارآفرینی، MBA

هزینه شرکت در دوره:

ثبت نام مجازی: هفتصد و پنجاه ه  زار تومن
ثبت نام عادی: یک میلیون و پانصدهزار تومن
ثبت نام اعضا انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران: یک میلیون تومان
ثبت نام افراد معرفی شده از طرف انجمن VC: یک میلیون تومان
زمان برگزاری دوره: از 21 تیرماه
محل برگزاری دوره: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

شماره تماس:

88615889

0218276091

Course Information

Estimated Time: 150 ساعت

Difficulty: متوسط

Course Instructor

انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران نویسنده

ثبتنام عادی

1,500,000 تومان

ثبتنام اعضای انجمن

1,000,000 تومان

ثبتنام افراد معرفی شده از سمت VC

1,000,000 تومان

ثبتنام مجازی

750,000 تومان
access until 22 تیر 1402 12:00 ق.ظ

بخش جدید

This section does not have any lessons.

بخش جدید

This section does not have any lessons.