آغاز فرایند هشتمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری

آغاز فرایند هشتمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری هشتمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری توسط انجمن مدیریت فناوری ایران برگزار می‌شود. این جایزه ضمن ارزیابی توانمندی ها و عملکرد فناوران و نوآورانه بنگاه ها، به الگوسازی و ارتقای توانایی های بنگاه و نهایتا توانایی های ملی در توسعه فناوری و نوآوری […]