ثبت نام افراد معرفی شده از سمت انجمن VC

بوتکمپ شماره ۱
از سری بوتکمپ‌های تخصصی اشتغال محور
با فرصت کارآموزی و اشتغال در صندوق های پژوهش و فناوری و نهادهای اکوسیستم تامین مالی کشور برای منتخبین دوره

معرفی دوره:
انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران به واسطه یکی از مهمترین ماموریت‌های خود در راستای آموزش و اشتغال نیروی انسانی این حوزه و با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی اشتغال محور با توجه به نیاز روزِ اکوسیستم کرده است.
در سری اول از بوتکمپ های تخصصی اشتغال محور، انجمن درنظر دارد دوره‌ای را با هدف آموزش نیروی تخصصی ارزیابی جهت اشتغال در نهادهای تخصصی مالی و سرمایه گذاری فعال در اکوسیستم دانش‌بنیان و فناور کشور برگزار نماید.

مخاطبین دوره:
دانشجویان و فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد و دانشجویان سال های اول و دوم دکترای تخصصی رشته های مدیریت فناوری و نوآوری، مهندسی صنایع، مدیریت کارآفرینی، MBA

هزینه شرکت در دوره:
ثبت نام عادی: یک میلیون و پانصدهزار تومن
ثبت نام اعضا انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران: یک میلیون تومان
ثبت نام افراد معرفی شده از طرف انجمن VC: یک میلیون تومان
زمان برگزاری دوره: از 21 تیرماه
محل برگزاری دوره: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

توضیحات تکمیلی