عضویت پیوسته

عضویت پیوسته

: کلیه افرادی که دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته  مدیریت تکنولوژی و یا دیگر رشته های مرتبط هستند و یا سابقه فعالیت در زمینه مدیریت تکنولوژی را دارند و علاقه مند به فعالیت در این حوزه می‌باشند . در زمره اعضای پیوسته محسوب میشوند .

اعضای پیوسته از کلیه امکانات عضویت در انجمن و همچنین حق رای در مجمع عمومی به منظور انتخاب هییت مدیره برخوردار میباشند.

یک ساله

عضویت

پنج ساله

عضویت

ده ساله

عضویت