عضویت وابسته

عضویت وابسته

: کلیه افرادی که دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته  مدیریت تکنولوژی و یا دیگر رشته های مرتبط هستند و یا سابقه فعالیت در زمینه مدیریت تکنولوژی را دارند و علاقه مند به فعالیت در این حوزه می‌باشند . در زمره اعضای پیوسته محسوب میشوند .

اعضای پیوسته از کلیه امکانات عضویت در انجمن و همچنین حق رای در مجمع عمومی به منظور انتخاب هییت مدیره برخوردار نمیباشند.

عضویت وابسته یک ساله

ثبت نام

عضویت وابسته پنج ساله

ثبت نام

عضویت وابسته ده ساله

ثبت نام