وبینار آشنایی با تدوین استراتژی با رویکرد نوین تفکر طراحی

 در این وبینار چه موضوعاتی ارائه خواهد شد؟

تلفیق روش‌های تحلیلی و نوآورانه برای تهیه یک استراتژی چگونه به سازمان کمک می کند؟

آیا به کارگیری روش نوین طراحی استراتژی در سازمان کارآمد است؟

ارزیابی و تشخیص یک استراتژی موفق چگونه انجام می‌شود؟

چگونه روش خود را از استراتژی نویسی کلاسیک به استراتژی برد تغییر دهیم؟

Course Information

Course Instructor

انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران نویسنده

وبینار رایگان آشنایی با تدوین استراتژی با رویکرد نوین تفکر طراحی

FREE

This course does not have any sections.