دوره توانمند سازی ارزیابی مالی پروژه‌ های فناوری محور

📚محور های این دوره ۲۴ ساعته به مدت ۶ روز چه خواهد بود؟

✔️مبانی تامین مالی شرکت های فناور و سرمایه گذاری خطرپذیر

✔️تدوین طرح تجاری و ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری

✔️ارزشگذاری فناوری

✔️تامین مالی و راهبرد خروج سرمایه گذاری

✔️دوره مقدماتی معرفی نرم افزار کامفار ابزار ارزیابی مالی طرح های سرمایه گذاری

Course Information

Estimated Time: 24 ساعت در طول 6 روز

Difficulty: متوسط

Course Instructor

انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران نویسنده

دوره توانمند سازی ارزیابی مالی پروژه‌ های فناوری محور

200,000 تومان

This course does not have any sections.