سومین جلسه هیئت مدیره دوره نهم انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران برگزار گردید

سومین جلسه هیات مدیره دوره نهم انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران با حضور اعضای محترم هیات مدیره، روز یکشنبه 30 بهمن ماه در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار گردید. در این جلسه نسبت به بازطراحی ساختار انجمن و همچنین تعیین رؤسا و دبیرهای کمیته‌ها و کارگروه‌های انجمن به تبادل نظر پرداخته شد. مقرر […]